Východoslovenská energetika Holding a.s.

Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny a zemného plynu (Východoslovenská energetika a.s.). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

„V Skupine VSE Holding si uvedomujeme našu úlohu a zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom a zamestnancom aj v oblasti compliance. Máme jasné zásady, ktoré určujú spôsob vedenia našich obchodných a spoločenských aktivít. Naše podnikanie sa vyznačuje integritou, súladom so zákonom  a etickými štandardami. Je pre nás dôležité byť úspešnými z dlhodobého hľadiska. Veríme, že je to možné iba vtedy, ak budeme dbať na integritu vo všetkých aspektoch našich obchodných aktivít. To isté očakávame aj od našich obchodných partnerov, aby sme tak spoločne prispievali k budovaniu transparentného podnikateľského prostredia. V tomto smere vítame a oceňujeme aj iniciatívu Slovak Compliance Circle.“