Členská schôdza 2017

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2016 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2016. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2017. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2017.