Členská schôdza 2016

Cieľom stretnutia bola voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva SCC a sumarizovanie aktivít za rok 2016.