Členská schôdza 2014

Hlavným cieľom schôdze bolo poskytnúť členom informácie o aktivitách a fungovaní združenia v roku 2014 ako aj diskusia a schválenie priorít a plánu pre nasledujúci kalendárny rok. Taktiež sa podala správa o finančnej situácii združenia a predložil sa na schválenie rozpočet na rok 2015.