Členská schôdza 2013

Prvá členská schôdza združenia bola zameraná na voľbu členov predstavenstva a predsedu predstavenstva SCC. Počas stretnutia sa dohodli hlavné aktivity a priority združenia. Tiež sa stanovil a schválil členský príspevok a finančný rozpočet združenia na nasledujúce rok 2014.