Členská schôdza 2019

Hlavným cieľom stretnutia bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2018 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2018. Taktiež prediskutovať a dohodnúť priority a aktivity združenia na rok 2019. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2019. Jedným z dôležitých cieľov stretnutia bola voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva SCC, nakoľko v decembri 2019 skončilo druhé funkčné obdobie členov predstavenstva SCC.