Členská schôdza 2020

Hlavným cieľom členskej schôdze bolo schváliť Výročnú správu a Účtovnú závierku SCC za rok 2019 a poskytnúť informácie o činnosti a fungovaní združenia v roku 2019. Taktiež sa diskutovali priority a aktivity združenia na rok 2020. Predkladal sa a schvaľoval aj finančný rozpočet na rok 2020.