Na ceste k transparentnosti
  

Hlavné menu | Aktivity | Prieskum trhu

Prieskum trhu

Každoročne sa snažíme vyberať zaujímavé témy na realizáciu prieskumov, navrhnúť koncept prieskumu, získať dostatok respondentov a nakoniec vyhodnotiť a publikovať výsledky prieskumu.

V roku 2018 sme zealizovali prieskum:

  • "Vnímanie podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí" - prieskum je ukončený, výsledky prieskumu boli prezentované na konferencii Slovak Compliance Days, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12.-13. novembra 2018 v hoteli Falkensteiner v Bratislave 
  • Ďakujeme všetkým respondentom, ktorý sa prieskumu zúčastnili

 

Prieskum 2015 - Poznáte svojho obchodného partnera?

Výsledky prieskumu o vnímaní rizík spojených s obchodnými vzťahmi nájdete tu:

Prieskum 2014 - Vnímanie podnikateľskej etiky na Slovensku

Výsledky prieskumu o vnímaní podnikateľskej etiky z roku 2014 nájdete tu: