Prednášky na Fakulte hospodárskej informatiky

13. apríla 2021 sme odštartovali sériu prednášok študentom a doktorandom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako prvú sme predstavili tému Etika v podnikaní a compliance. Prednášky sa zúčastnilo 82 študentov, ktorí aj vo virtuálnom priestore prejavili veľký záujem a kládli relevantné otázky. Prednáška bola veľmi dynamická. Prednášal Ján Vittek z Tatra banky.

Druhá prednáška sa konala 20. apríla na tému Etické dilemy, ktoré študentom priblížil Martin Podkonický z Jaguar Land Rover. Zúčastnilo sa jej približne 70 študentov. Rozvinula sa aj zaujímavá diskusia o etických dilemách, kde študenti kládli otázky a vyjadrovali aj svoje názory na danú tému.

Tretia prednáška sa konala 27. apríla a jej témou bolo Etické vzdelávanie. Túto tému študentom predstavil Martin Sasinek z Mercedes-Benz.

Posledná prednáška bola zrealizovaná v spolupráci s KPMG Slovensko a konala sa 29. apríla. Prednášala Lýgia Fullbrook, Michal Maxim a Pavol Adamec z KPMG. Študentom priblížili tému Prečo by sa mali podniky usilovať o udržateľnosť. Počas prednášky sa venovali viacerým oblastiam zodpovedného podnikania a formám, ktorými firmy preukazujú, že sú v súlade s požiadavkami zodpovedného podnikania. Hovorili so študentami aj o prieskume, ktorý KPMG v tejto oblasti uskutočnilo.