Prednášky na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave

V novembri 2021 sme pripravili dve prednášky pre študentov Fakulty managementu UK v Bratislave. Prvá prednáška bola pre odbor Personálny manažment, na ktorej Ivan Skaloš prednášal na tému Etický a compliance program v organizácii. Teší nás, že veľká časť prednášky bola venovaná otázkam študentov a pani profesorky.

Druhá prednáška bola pre zahraničných študentov a témou bol Ethics program in HB Reavis. Prednášala Ľubica Vandáková. Prednášky sa zúčastnili študenti z mnohých krajín, a zjavne už mali rôzne pracovné skúsenosti, vďaka čomu sa rozvinula zaujímavá diskusia napr. o špecifikách riadenia konfliktu záujmov a prevencie korupcie v rôznych regiónoch a kultúrach.