Prvé prednášky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Veľmi sa tešíme začínajúcej spolupráci s Právnickou fakultou na Trnavskej univerzite v Trnave. 28. novembra sme pripravili päť prednášok na tému AML pre právnikov, predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti pre právne profesie a uplatnenie právnikov v oblasti compliance.

Študentom sme ukázali najväčšie compliance zlyhania a aká je cena za compliance porušenia. Pozreli sme sa aj na starostlivosť podľa AML, rizikovosť klientov a KYC. Prednášali Tibor Baniar (na fotke) a Martin Sasinek.

Spolupráca s akademickou obcou a s mladou generáciou je pre nás veľmi obohacujúca a radi sledujeme mladých a ich postoje k témam podnikateľskej etiky a compliance. A sme pozitívne prekvapení!