Výsledky výskumného projektu rozvoja podnikateľskej etiky

Štyri roky sme sa spolupodieľali na výskumnom projekte rozvoja podnikateľskej etiky pod vedením prof. Anny Remišovej z Fakulty managementu UK v Bratislave. Za Slovak Compliance Circle na projekte pracoval Ivan Skaloš. Skúmalo sa vyskytovanie 26 rôznych nekalých praktík a analyzovali sa aj hodnoty, ktorými sa podnikatelia riadia pri vedení svojich aktivít. Na čele rebríčka kraľuje neplnenie si záväzkov a za ním zneužívanie postavenia veľkých podnikov voči malým. Viac informácií sa dočítate tu.

Kľúčové výsledky projektu APVV 16 0091 nájdete nižšie: