Workshop na Úrade na ochranu oznamovateľov

11. novembra 2021 sa uskutočnil workshop nášho združenia s tímom novozriadeného Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vedeným Zuzanou Dlugošovou.

Zdieľanie skúseností v oblasti compliance je jedným z kľúčových cieľov SCC a radi sme využili aj možnosť tohto zdieľania mimo podnikateľského prostredia. O to skôr, že inštitút ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti je citlivý, krehký a zároveň veľmi dôležitý mechanizmus na to, aby sa slovenská spoločnosť účinnejšie očisťovala od neetického konania.

Tím Úradu na stretnutí zaujímal hlavne spôsob, akým sa slovenské firmy vysporiadali s implementáciou zákona o ochrane oznamovateľov. V otvorenej diskusii sme sa venovali nielen technickej infraštruktúre a organizačnému zabezpečeniu. Veľa sme rozprávali o spôsobe interného preverovania rôznych podnetov, ako aj o možných úskaliach zabezpečenia ochrany oznamovateľa. Venovali sme sa aj tomu, nakoľko sú nástroje na oznamovanie využívané, a otázke, ako sa dá v praxi získať dôvera zamestnanca, aby sa nebál ponúknutý nástroj využiť.