Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

poločnosť Mercedes-Benz Slovakia je importér vozidiel Mercedes-Benz, Smart, Fuso a Setra. Bola založená v roku 1990 ako Motor-Car Wiesenthal a za viac ako 25 rokov je spoľahlivým partnerom v automobilovom odvetví. Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je v 100% vlastníctve medzinárodného koncernu Daimler AG, ktorý patrí z celosvetového hľadiska medzi lídrov v automobilovom priemysle.
„V rámci celého koncernu Daimler chápeme, že Compliance znamená dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov a záväzkov, ktoré sa vzťahujú na náš obchodný model vrátane príslušných interných smerníc a postupov ovplyvňujúce každodenné činnosti spoločnosti. Dodržiavanie zákonov a hodnôt bolo vždy v centre  podnikateľskej etiky našej spoločnosti a preto sa riadime heslom: „Compliance nie je pre nás možnosť, je to integrálna súčasť a trvalý prvok našej  firemnej kultúry“. Chceme, aby tieto hodnoty boli reprezentované všetkými zamestnancami na každom stupni riadenia našej spoločnosti.“