2. Slovenské compliance štandardy

Čo sú Slovenské compliance štandardy? Prečo sme ich vlastne napísali? Spolu s Ivanom Skalošom, predsedom poradného výboru SCC, budeme hovoriť o ich vzniku, o compliance officerovi pred desiatimi rokmi a dnes, a čo sa od pozície compliance officer vyžaduje. Spolu sme sa zamýšľali, ako túto prácu robiť dobre.

Podcastom vás bude sprevádzať JUDr. Martin Sasinek, predseda predstavenstva Slovak Compliance Circle a manažér pre právo a compliance v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Martin profesionálne pôsobí v globálnych korporáciách, v ktorých zastáva rôzne funkcie patriace do oblasti práva a compliance.