7. Ako budovať integritu vo verejnej správe? Čo môže súkromný sektor naučiť verejné inštitúcie?

V tomto podcaste hovoríme o programe OECD – Verejná integrita. Zamýšľame sa s Martinom Jackom, zástupcom SCC v iniciatíve Rule of Law, advokátom a riadiacim partnerom LGP Bratislava a LGP Praha a členom predstavenstva SCC, kde je hranica medzi verejným a súkromným záujmom vo verejnej sfére a ako pomôcť štátnym inštitúciám vysporiadať sa s nedostatkom vnútornej kontroly a princípom compliance. Na záver podcastu hovoríme o absencii leadershipu v štátnych inštitúciách.

Podcastom vás sprevádza JUDr. Martin Sasinek, predseda predstavenstva Slovak Compliance Circle a manažér pre právo a compliance v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Martin profesionálne pôsobí v globálnych korporáciách, v ktorých zastáva rôzne funkcie patriace do oblasti práva a compliance.