9. Kľúčové aspekty etiky pri zdravotnej starostlivosti

V tomto podcaste sa pokúsime priblížiť úlohu, význam a vplyv etických princípov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v diskusii o fungovaní zdravotníckeho systému. O týchto témach sme sa rozprávali so zdravotným analytikom a bývalým šéfom Inštitútu zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva Martinom Smatanom. Martin študoval vo Veľkej Británii odbor zdravotnícky manažment, spolupracuje s asociáciou na ochranu práv pacienta, prednáša zdravotnú ekonomiku na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Je autorom viacerých publikácií a členom viacerých pracovných skupín Európskej komisie a OECD.

Podcastom vás sprevádza Martin Jacko, advokát a riadiaci partner Lansky, Ganzger, Jacko & Partner v Bratislave a v Prahe a zároveň člen predstavenstva Slovak Compliance Circle a zástupca SCC v Rule of Law iniciatíve.