Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

Spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje aj v roku 2019 a v marci pripravujeme pre študentov dve prednášky. Prvá sa bude venovať Spoločensky zodpovednému podnikaniu a prednášať bude náš člen Martin Sasinek z Mercedes-Benz. Druhá prednáška bude na tému Compliance a etický program organizácie a prednášajúcou bude opäť naša členka Dajana Suchánková zo spoločnosti Siemens. Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Séria klubových workshopov GDPR

Počas roku 2019 bude v pravidelných intervaloch prebiehať séria klubových workshopov, momentálne k téme GDPR. Prvý workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019.

Štvrtý workshop pre vás pripavujeme a čoskoro budeme informovať o jeho téme a dátume.   

Podporované projekty

SCC sa zapojilo do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

SCC sa spolupodieľa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí." 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac o nami podporovaných projektoch a môžete sa zapojiť ako respondent do dotazníka k výskumnému projektu.

Zakladajúci členovia

 

Členovia