Na ceste k transparentnosti

Naše aktivity

Od 19. do 21. novembra 2018 SCC v rámci predmetu Podnikateľská etika na Fakulte Managementu UK v Bratislave uskutočnilo šesť prednášok, z toho jedna prednáška bola v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Témami prednášok bol Compliance a etický program organizácie. 

 

 

Séria klubových workshopov GDPR

Pripravili sme pre vás sériu klubových workshopov na tému GDPR. Prvý workshop sa konal 25. októbra 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Prednášali Tatiana Valentová a Ján Golais.

 

Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa bude konať už  21. januára 2019 o 15:00 hod. v školiacich priestoroch KPMG na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave. Prednášať bude Tatiana Valentová.

 

Tretí workshop k GDPR témam pre vás už pripravujeme, informovať vás budeme čoskoro.

Podporované projekty

SCC sa spolupodieľa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí."

 

SCC sa zapojilo do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac o nami podporovaných projektoch.

Zakladajúci členovia

 

Členovia