Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sme 16. apríla 2019 prednášali zahraničným študentom na tému Rola manažéra pri rozvoji etického programu v organizácii. Ukázali sme im, že compliance je zaujímavá téma a rozvila sa interaktívna diskusia. Prednášala naša členka Ľubica Vandáková zo spoločnosti HB Reavis. 

Spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave pokračuje aj v roku 2019 a v marci sme pripravili pre študentov dve prednášky. Prvá sa venovala Spoločensky zodpovednému podnikaniu a prednášal náš člen Martin Sasinek z Mercedes-Benz. Druhá prednáška bola na tému Compliance a etický program organizácie a prednášala opäť naša členka Dajana Suchánková zo spoločnosti Siemens. 

Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Workshopy

Počas roku 2019 bude v pravidelných intervaloch prebiehať séria klubových workshopov. Prvý workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR.

Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa bude konať 30. mája 2019 a prednášať bude Martin Konvit a Michal Bubák.

 

Pre členov SCC pripravujeme letný workshop, ktorý sa bude konať v dňoch 4.-5. júna 2019.

Podporované projekty

Záleží nám na  Európskej únii a vieme, že prináša benefity pre všetkých obyvateľov Slovenska a aj pre firmy. Preto sme sa spojili s ostatnými združeniami a obchodnými komorami, aby sme vyjadrili svoju podporu Európskej únii.

Na Európskej únii nám záleží.

 

Zapojili sme sa do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

Spolupodieľame sa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí." 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac o nami podporovaných projektoch a môžete sa zapojiť ako respondent do dotazníka k výskumnému projektu.

Zakladajúci členovia

 

Členovia