Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sme v novembri 2019 prednášali študentom na siedmich prednáškach na tému Etický a compliance program v organizácii. Ukázali sme im, že compliance a etika v organizácii môžu byť zaujímavé témy a so študentami sa rozvila interaktívna diskusia. Spolupráca s FM UK bude pokračovať aj v ďalšom semestri školského roku 2019/2020.

Tak isto sa bude ďalej rozvíjať aj spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. 

Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Workshopy

Aj počas roku 2020 sme pre vás pripravili pravidelné klubové workshopy. Prvý tohtoročný workshop bude opäť k AML téme a bude sa konať 23. januára 2020 o 14:00 v Bratislave.

Idea klubových workshopov sa zrodila v roku 2018 a prvý sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa konal 30. mája 2019. Dňa 23. októbra 2019 o 15:00 sa konal šiesty klubový workshop, ktorý bol zameraný na celkový pohľad na AML, a na nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti.  Dňa 4. decembra 2019 sa konal siedmy klubový workshop na tému Konečný užívateľ výhod a konkrétne typické alebo zložité prípady určovania.

 

 

 

 

Podporované projekty

Sme dlhoročným partnerom a podporovateľom iniciatívy Za vládu zákona (Rule of Law), v rámci ktorej považujeme funkčný právny štát za nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie. Preto sme aj teraz podporili stanovisko tejto iniciatívy, kde spolu s 12 partnerskými podnikateľskými združeniami a obchodnými komorami vyzývame politické strany, aby zabezpečili budúcu konkurencieschopnosť Slovenska. Pripravili sme súbor 2 x 10 odporúčaní zameraných na zlepšenie právneho štátu na Slovensku zameraných na podporu predvídateľného podnikateľského prostredia a na rozvoj ľudského kapitálu našej krajiny.

 

Záleží nám na  Európskej únii a vieme, že prináša benefity pre všetkých obyvateľov Slovenska a aj pre firmy. Preto sme sa spojili s ostatnými združeniami a obchodnými komorami, aby sme vyjadrili svoju podporu Európskej únii.

Na Európskej únii nám záleží.

 

Zapojili sme sa do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

Spolupodieľali sme sa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí." 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac informácií o nami podporovaných projektoch.

Zakladajúci členovia

 

Členovia