Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

Tešíme sa na ďalšiu, v tomto semestri  už na siedmu prednášku na Fakulte managementu UK v Bratislave. Bude sa konať 16. apríla 2019 a je určená zahraničným študentom. Seminár bude na tému Rola manažéra pri rozvoji etického programu v organizácii. Prednášať bude naša členka Ľubica Vandáková zo spoločnosti HB Reavis. 

Spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave pokračuje aj v roku 2019 a v marci sme pripravili pre študentov dve prednášky. Prvá sa venovala Spoločensky zodpovednému podnikaniu a prednášal náš člen Martin Sasinek z Mercedes-Benz. Druhá prednáška bola na tému Compliance a etický program organizácie a prednášala opäť naša členka Dajana Suchánková zo spoločnosti Siemens. 

Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Séria klubových workshopov GDPR

Počas roku 2019 bude v pravidelných intervaloch prebiehať séria klubových workshopov, momentálne k téme GDPR. Prvý workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019.

Štvrtý workshop sa bude konať dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Prednášať bude Tatiana Valentová, Martin Konvit a Michal Bubák.

Podporované projekty

SCC sa zapojilo do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

SCC sa spolupodieľa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí." 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac o nami podporovaných projektoch a môžete sa zapojiť ako respondent do dotazníka k výskumnému projektu.

Zakladajúci členovia

 

Členovia