Na ceste k transparentnosti
  

Naše aktivity

13. júna 2019 sa v Bratislave konala konferencia "Dôvera vo vládu zákona - želateľný stav verzus realita." V panelovej diskusii na tému Dôveryhodnosť súkromného sektora sa zúčastnil aj predseda predstavenstva SCC, Ivan Skaloš. Sme radi, že máme možnosť sa zúčastňovať na takýchto podujatiach, pretože veríme, že dôvera a etika sú základným pilierom stability a prosperity. 

 

Na Fakulte managementu UK v Bratislave sme 16. apríla 2019 prednášali zahraničným študentom na tému Rola manažéra pri rozvoji etického programu v organizácii. Ukázali sme im, že compliance je zaujímavá téma a rozvila sa interaktívna diskusia.

Spolupráca s Katedrou účtovnícta a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave pokračuje aj v roku 2019 a v marci sme pripravili pre študentov dve prednášky. Prvá sa venovala Spoločensky zodpovednému podnikaniu a druhá prednáška bola na tému Compliance a etický program organizácie. 

Sme veľmi radi, že ako organizácia dostávame priestor prednášať a študentom pojem compliance a etiku v podnikaní približovať

 

 

Workshopy

Počas celého roku 2019 prebieha séria klubových workshopov. Dňa 23. októbra 2019 o 15:00 sa konal šiesty klubový workshop, ktorý bol zameraný na celkový pohľad na AML, a na nedávne a očakávané zmeny v tejto oblasti.

Dňa 28. novembra 2019 sa bude konať siedmy klubový workshop a budeme pokračovať v AML téme. Téma bude oznámená čoskoro.

 

Prvý klubový workshop sa konal v októbri 2018 a témou bolo GDPR - Voľba právneho základu a testy proporcionality. Druhý klubový workshop s  témou GDPR - Riadenie rizík a DPIA  sa konal v januári 2019 a tretí workshop na tému Články 6 a 9 GDPR a ich vzájomné vzťahy sa konal 4. marca 2019. Štvrtý workshop sa konal dňa 25. apríla 2019 na tému Vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Piaty klubový workshop s novou témou Zákon o kybernetickej bezpečnosti a vybrané súvisiace vykonávacie predpisy sa konal 30. mája 2019.

 

 

 

 

Podporované projekty

Sme dlhoročným partnerom a podporovateľom iniciatívy Za vládu zákona (Rule of Law), v rámci ktorej považujeme funkčný právny štát za nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie. Preto sme aj teraz podporili stanovisko tejto iniciatívy, kde sa spoločne vyjadrujeme k Deklaráciám vs realite v posilňovaní právneho štátu.

 

Záleží nám na  Európskej únii a vieme, že prináša benefity pre všetkých obyvateľov Slovenska a aj pre firmy. Preto sme sa spojili s ostatnými združeniami a obchodnými komorami, aby sme vyjadrili svoju podporu Európskej únii.

Na Európskej únii nám záleží.

 

Zapojili sme sa do Výzvy firiem: "Stojíme za odvážnymi".

 

Spolupodieľame sa na výskumnom projekte "Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí." 

 

Po kliknutí na VIAC sa dozviete viac o nami podporovaných projektoch a môžete sa zapojiť ako respondent do dotazníka k výskumnému projektu.

Zakladajúci členovia

 

Členovia