Na ceste k transparentnosti

Naše aktivity

27. júna 2018 bola s podporou SCC vydaná publikácia vydavateľstva C. H. Beck Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Za naše združenie sa na jej príprave, ako členovia autorského kolektívu, podieľali Ľubica Vandáková a Ivan Skaloš. Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Preto bola koncipovaná spôsobom poskytujúcim viacero pohľadov – hmotno-právny, procesno-právny, ale aj pohľad právnickej osoby, ktorej budovanie vnútorného kontrolného prostredia a Compliance programu pomôže vyhnúť sa pričitaniu trestnej zodpovednosti.

Workshop GDPR

V dňoch 24. - 25. mája 2018 sa uskutočnil praktický workshop GDPR v hoteli Sebastián v Modre. Viac informácií o workshope nájdete po kliknutí na VIAC.

Články o compliance

SCC sa zapojilo do Výzvy firiem: Stojíme za odvážnymi. Po kliknutí na VIAC si môžete pozrieť sprievodné videá. 

Zakladajúci členovia

 

Členovia