Na ceste k transparentnosti

Hlavné menu | Aktivity

Aktivity

Členovia SCC sa môžu zapájať do rôznych aktivít podľa vlastných priorít a kapacity.  Aktivity, ktoré SCC realizuje, odzrkadľujú preferencie a priority členskej základne. Každý člen sa môže podieľať na rozhodovaní o tom, aké aktivity budú realizované. Očakávame, že rozsah aktivít bude časom narastať.  

Momentálne prebiehajúce aktivity:

  • Práca s mladými - 31.8.2017 skončil výskum zahraničnáho študenta EU BA na tému Etika ako konkurenčná výhoda. O výsledkoch výskumu budeme informovať začiatkom roka 2018. Aj v školskom roku 2017/2018 sú plánované prednášky a spolupráca s Fakultou Managementu UK v Bratislave.
  • Príprava a zdieľanie tzv. best practices, príprava compliance štandardov pre malé a stredné podniky
  • Participácia na iniciatíve Rule of Law
  • Prezentácia SCC
  • Marketing (pre interné potreby združenia)

Detaily nájdete v jednotlivých rubrikách nižšie.
V prípade, že ste členom SCC a radi by ste sa do niektorej z aktivít zapojili, kontaktujte Katarínu Bairovú.
V prípade, že nie ste členom SCC, ale radi by ste nás pri niektorej z aktivít podporili, alebo máte pre nás podnety, využite prosím náš kontaktný formulár

Práca s mladými

Cieľom skupiny je aktívne pracovať s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú novú nastupujúcu biznis generáciu a o pár rokov budú formovať podnikateľské prostredie. Preto považujeme za extrémne dôležité, aby rozumeli, aký význam má podnikateľská etika a aké dôsledky prináša jej absencia.

Prieskum trhu

Združenie SCC má v úmysle každoročne realizovať v rámci slovenského podnikateľského prostredia prieskum na aktuálnu tému.
Pre rok 2014 bolo cieľom prieskumu zmapovať vnímanie podnikateľskej etiky na Slovensku.

 

Best practices

Jedným zo základných cieľov združenia SCC je vytvoriť priestor pre zdieľanie informácií a skúseností pre ľudí zaoberajúcich sa oblasťou compliance.  Cieľom tejto pracovnej skupiny je skúmať a zhromažďovať overené odporúčania, rozšíriť ich o konkrétne skúsenosti z lokálneho trhu a špecifických odvetví a poskytnúť ich ostatným členom združenia.

 

Rule of Law (Vláda zákona)

Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Cieľom je odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku. Členovia SCC sa na tejto iniciatíve podieľajú.

Prezentácia SCC

Snažíme sa zvyšovať povedomie o oblasti compliance, profesii compliance officer a samozrejme o združení Slovak Compliance Circle. Predovšetkým sa však snažíme šíriť povedomie o dôležitosti a stave podnikateľskej etiky na Slovensku.

Marketing

Pracovná skupina zameraná na marketing pre SCC.