Slovak Compliance Days 2018

5. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2018 sa konala v dňoch 12. – 13. novembra 2018 v priestoroch Falkensteiner Hotel Bratislava. Aj tento rok, už po štvrtý krát, záštitu nad konferenciou prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Konferencie sa zúčastnilo takmer 140 účastníkov. Zastúpenie účastníkov bolo aj tento rok rôznorodé, od zástupcov veľkých nadnárodných spoločností, cez malé a stredné podniky až po majiteľov malých spoločností. Hlavnými témami tohtoročnej konferencie boli:

29 spíkrov a moderátorov prispelo počas dvoch dní zaujímavými poznatkami na vybrané témy. Medzi rečníkmi nechýbali ani predstavitelia úspešných slovenských inovatívnych firiem.

Prvý deň konferencie bol venovaný inováciám verzus reguláciám v biznise. Hlavným rečníkom konferencie bol Ronald Blaško, výkonný riaditeľ AmCham, ktorý konferenciu otvoril zaujímavou prednáškou o zrode nových nápadov. V nadväznosti na úvodnú reč sme hovorili o tom, ako sa firmy dnes vysporiadavajú s rizikami moderného a rýchlo meniaceho sa sveta a taktiež s novými technológiami, ktoré nás ovplyvňujú. Zaujímavá bola panelová diskusia s členmi predstavenstva SCC, počas ktorej sa zodpovedali mnohé otázky k aktuálnym compliance témam. V poobedných blokoch sme sa venovali technológiám a inováciám, inováciám v GDPR a AML a rôzne pohľady naň. Taktiež odznela novela zákona o Registri partnerov verejného sektora. Po oficiálnom programe nasledovala ochutnávka vína KRAL STEFFANUS v Starom meste v Bratislave. Ochutnávky sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov. Počas neformálneho večerného programu sa rozoberali nielen compliance témy.

Druhý deň konferencie patril témam spoločenskej zodpovednosti, od compliance k intergrite, hovorili sme o férovom a etickom podnikaní a zavádzaní hodnôt compliance – ako to robiť, prečo to robiť. Veľkým prínosom boli prednášky o interných skúsenostiach s tvorbou a aplikovaním etických kódexov z rôznych segmentov podnikania. Aj druhý deň bol obohatený panelovými diskusiami o etickom podnikaní a o aplikovaní celospoločenských hodnôt. Pohľad na etické správanie firiem predniesli okrem nadnárodných korporácií aj slovenské stredne veľké podniky, neziskové organizácie a akademický sektor. Rôzne pohľady na túto tematiku zaujímavo obohatili program konferencie. Paralelný popoludňajší blok o korporátnom vyšetrovaní prilákal polovicu auditória, kde sa rozoberali vybrané témy ako napr. opora v práve, dôvody, základné zásady, subjekty, oprávnenia korporátneho vyšetrovania a jeho limity, podnety a iné. Na záver, úspešná firma je dnes budovaná na základoch transparentného a etického podnikania, pričom hlavným motívom, ktorý spája všetky spomínané témy, je dôvera.

Veríme, že sa vám konferencia páčila a posunula tému compliance k novým obzorom. Veríme, že komunitu, ktorú vytvárame, budujeme zmysluplne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli svojimi otázkami k výbornej diskusii.

Už teraz sa tešíme na Slovak Compliance Days 2019 a budeme pre vás hľadať inšpiratívne témy a zaujímavých rečníkov.

Opýtať sa k téme

Galéria

Uskutočnené podujatia:​

14.-15. mája 2024

9. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2024

30. mája 2024 10:00-11:30

Compliance v reklame - nové pravidlá a poznatky z praxe

18. apríla 2024 10:00-11:30

Aktuálne trendy a spôsoby získavania finančných prostriedkov podvodným spôsobom

21. marca 2024 10:00 - 11:30

Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh: Ako postupovať?

14. marca 2024 10:00 - 11:30

Kybernetická bezpečnosť na Slovensku v podmienkach novej legislatívy EÚ

29. februára 2024 10:00-11:30

Ako zvládnuť Industry 5.0, keď sme ešte nezvládli Industry 4.0

22. februára 2024 10:00 - 11:30

Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh – kde je hranica a ako ju identifikovať?

18. januára 2024 10:00-11:30

Tsunami EÚ digitálnych regulácií: Príležitosti na rozvoj podnikania v novom digitálnom rámci

15. novembra 2023

10. výročie založenia Slovak Compliance Circle

14. decembra 2023 14:00 - 15:30

Ochrana spotrebiteľa so zameraním na implementáciu Omnibus smernice

30. novembra 2023 10:00-11:30

Monitorovanie zamestnancov

9. novembra 2023 10:00-11:30

ChatGPT a jeho používanie z hľadiska práva

19. októbra 2023 10:00 - 11:30

Chránené oznamovanie

28. septembra 2023 10:00-11:30

Prenos osobných údajov z EÚ do USA "po novom"

18.-19. septembra 2023

Jesenný workshop - Medzinárodné sankcie - ako efektívne implementovať opatrenia vo viacerých odvetviach podnikania?

15. júna 2023 10:00-11:30

Medzinárodné sankcie v súvislosti s vojnou na Ukrajine

25. mája 2023 10:00-11:30

Umelá inteligencia (AI) a jej právna regulácia

16.-17. mája 2023

Slovak Compliance Days 2023 - Compliance v ére globálnych výziev

11. mája 2023 10:00-11:30

Importance of building a culture of compliance in an organisation

27. apríla 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva - Web 3.0

30. marca 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva 2 - Regulácia a bezpečnosť

16. marca 2023 10:00-11:30

Čo nám priniesla revolúcia v podobe novely zákona o verejnom obstarávaní

16. februára 2023 10:00-11:30

Implementácia whistleblowingových opatrení – osvedčené postupy a medzinárodné trendy

2. februára 2023 10:00-11:30

Compliance v reklame

26. januára 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva a podvody

8. decembra 2022 10:00-11:30

Kybernetická bezpečnosť

30. novembra 2022 9:00-10:30

Rule of Law - Vývoj vymožiteľnosti a predvídateľnosti práva v SR / len pre členov SCC

10. novembra 2022 10:00-11:30

MiCA – návrh nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami

3. novembra 2022 10:00-11:30

Novela Zákonníka práce

13. októbra 2022 10:00-11:30

Šesť mesiacov sankcií medzi EÚ a Ruskom: Pohľad naspäť a praktické dôsledky na systémy riadenia compliance

10.-11. októbra 2022

Jesenný workshop - whistleblowing (len pre členov SCC)

29. septembra 2022 10:00-11:30

Aktuálne trendy v oblasti ESG

22. septembra 2022 10:00-11:30

Zrelé a nezrelé správanie sa lídra

7. júla 2022 10:00-11:30

Ochrana osobných údajov: „Direct marketing a cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR“, pokračovanie

23. júna 2022 10:00-11:30

Trestná zodpovednosť právnických osôb, 2. časť

16. júna 2022 10:00-11:30

Ochrana osobných údajov: „Direct marketing a cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR“

26. mája 2022

Digitálna etika

10. mája 2022

Slovak Compliance Days - Trvalá udržateľnosť a integrity manažment modernej organizácie

28. apríla 2022

Regulácia kryptoaktív

7. apríla 2022 10:00-11:30

Zákon o kybernetickej bezpečnosti a skúsenosti z prvého roku výkonu auditov

24. marca 2022, 10:00 - 11:30

Pripravovaná novela Zákonníka práce

10. marca 2022 10:00 - 11:30

"DORA" - nová legislatíva kybernetickej bezpečnosti pre finančný sektor

24. februára 2022 10:00 - 11:30

Trestná zodpovednosť právnických osôb, 1. časť

21. októbra 2021 10:00 - 11:30

EÚ AML package 2021

30. septembra 2021 10:00 - 11:30

Schválená novela Zákona o kybernetickej bezpečnosti

16. septembra 2021 10:00 - 11:30

Third Party Due Diligence II.

21. - 22. júla 2021

Letný workshop

21. júna 2021 13:00 - 14:30

Inkluzívny manažér

31. mája 2021 13:00 - 14:30

Nevedomé predsudky

24. mája 2021 13:00 - 14:30

Elektronické podpisovanie zmlúv a korporátnych dokumentov na diaľku

17. mája 2021 13:00 - 14:30

ePrivacy, cookies a sociálne siete

26. apríla 2021 13:00 - 14:30

Právo a informačná bezpečnosť - kybernetická bezpečnosť

19. apríla 2021 12:30 - 14:00

Dopady pandémie na komerčné záväzky

13. apríla 2021 13:00 - 14:30

Third Party Due Diligence I.

29. marca 2021 13:00 - 14:30

Právo a informačná bezpečnosť - úvod do problematiky

25. marca 2021 10:00 - 11:00

Stretnutie členov SCC s Rule of Law - Verejné obstarávanie

15. marca 2021 13:00 - 14:30

Ochrana osobných údajov - aktuálne témy zo sveta GDPR a rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie

08. marca 2021 13:00 - 15:00

Novela zákonníka práce

október - december 2020

Séria webinárov - Pracovnoprávne vzťahy

jún - december 2020

Séria workshopov - Etický program

29. - 30. júla 2020

Letný workshop 2020

11. - 12. novembra 2019

Slovak Compliance Days 2019

4. - 5. júna 2019

Letný workshop 2019

12. - 13. novembra 2018

Slovak Compliance Days 2018

24. - 25. mája 2018

Letný workshop 2018

6. - 7. novembra 2017

Slovak Compliance Days 2017

7. - 8. septembra 2017

Workshop GDPR

15. júna 2017

Register partnerov verejného sektora

7. - 8. novembra 2016

Slovak Compliance Days 2016

2. - 3. novembra 2015

Slovak Compliance Days 2015