Monitorovanie zamestnancov

Na tomto workshope budeme hovoriť o monitorovaní zamestnancov, kde sa na túto tému pozrieme z pohľadu Zákonníka práce a GDPR. Primárne sa zameriame na step-plán pred implementáciou kontrolného mechanizmu, ako aj na následky nesprávnej implementácie.

Dotkneme sa aj týchto tém:

  • Najčastejšie kontrolné mechanizmy na pracovisku
  • Komunikácia s odbormi a zamestnancami
  • Povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov
  • Zavedenie kontrolného mechanizmu do praxe
  • Následky nesprávnej implementácie na praktických prípadoch

Registračný formulár